מקורות קריאה בתחום הפסיכולוגיה החיובית והאושר

מקורות:

 

אמונס, ר. 2008). תודה! הוצאת מטר

בן שחר טל (2008)  באושר ובאושר . הוצאת מטר

בן שחר טל (2009)  אושר אפשרי. הוצאת מטר

בר-טור, ל. (2005). בריאות נפשית חיובית בהזדקנות ובזיקנה. גרונטולוגיה, כרך לב (2), 113-127.

 

בר-טור ליאורה (2009) –החיים במחשבה שנייה- שיחות עם נפתלי. הוצאת אח.

גילברט דניאל (2007). להיתקל באושר. הוצאת מטר

דריידן ווינדי (2006). טיפול התנהגותי רציונלי-אמוטיבי. הוצאת אח.

סליגמן מרטין (2005) אושר אמיתי. הוצאת מודן.

 

Buckingham, M. & Clifton, D.O. (2001) Now, Discover your strengths. New York: The Free Press.

Biswas-Diener, R. & Dean, B. (2007).  Positive Psychology Coaching. N.Y.: John Wiley & Sons, Inc.

Gilbert, D. (2006). Stumbling on Happiness. N.Y.: Vintage, A division of Random House,Inc.

 

Lyubomirsky,  S. (2008).  The How of Happiness. Penguin Press.

.

Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

Prager, D. (2008). Happiness is a serious business.

 

Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of positive health.  Psychological Inquiry, 9, 1-28.

 

Seligman, M.E.P. (2008). Positive Health. Applied Psychology: An international Review, 57, 3-18.

Copyright ן¿½ 2008 Tzmatim, All rights reserved.