זכרון ורגשות

זיכרון ורגשות

 

לרגשות תפקיד חשוב בתהליכי זכירה ולמידה. הרגשות משפיעים על הזיכרון ומושפעים על ידו, לרוב בדרכים שאינן מודעות לנו. זיכרון של רגש אינו עומד בפני עצמו, במרבית המקרים הוא חלק בלתי נפרד מזיכרון של אירוע או של אדם. להמחשה, נסו להיזכר בהרגשה של עצב או שמחה שחוויתם בשבוע האחרון.

העיסוק של החוקרים בקשרים שבין זיכרון ורגשות התמקד במספר תחומים: זיכרונות עבר, זיכרונות של עדים לתאונה או לפשע, זיכרונות הבזק וזיכרונות של אירועים טראומטיים. לכל אחד מתחומים אלה שפה ומודלים מחקריים משלו, אך כולם עסקו בשאלות הבאות: מה קצב הדהייה של זיכרונות רגשיים, האם רגשות מתגברים או מחלישים את הזיכרון והאם ניתן לזהות מנגנונים מוחיים מיוחדים שבאמצעותם רגשות משפיעים על הזיכרון.

קצב הדהייה של זיכרונות רגשיים:  עקומת השיכחה של הרגשות מהירה יותר מעקומת השיכחה של האירועים שנלוו אליהם. ובניגוד להרגשה האישית של כל אחד מאיתנו  -  זיכרונות של רגשות לא-נעימים דוהים במהירות רבה יותר מאשר זיכרונות של רגשות נעימים. אחת הסיבות היא הנטייה האנושית לשוב ולהעלות זיכרונות שנלווים אליהם רגשות חיוביים. וכאמור, ככל  שנחזור יותר נזכור יותר.

האם רגשות מחזקים או מחלישים את הזיכרון: מרבית החוקרים סבורים כי התרגשות משבשת את הזיכרון (במחקרים רבים נמצא כי נבדקים שנחשפו לאירוע מרגש, כמו סרט אלים, דייקו פחות בזיכרונם מנבדקים שראו גרסה לא אלימה של הסרט). במצבים מרגשים מתרחשת תופעה של צמצום טווח הקשב תוך התרכזות באירוע המרכזי. כך זוכרים אנשים שנחשפו לאירוע אלים את כלי הנשק ומתקשים להיזכר בתווי פניו של התוקף. מצבי לחץ וחרדה משפיעים על הריכוז ומקשים הן על רכישת מידע והן על שליפתו מהמאגרים. מוכרת התופעה של "חרדת בחינות" של סטודנטים רבים המתקשים בזמן הבחינה להיזכר במידע המוכר להם.

תופעת התאמת התוכן הרגשי: הזיכרון האנושי מעדיף מידע הנמצא בהתאמה עם המצב הרגשי. כך מעדיפים אנשים במצב רוח טוב לקלוט מידע חיובי ואלה הסובלים ממצב רוח ירוד מעדיפים לקלוט מידע  שלילי. תופעת התאמת התוכן הרגשי מופיעה לא רק בזמן קליטת מידע חדש אלא גם בזמן שליפת מידע קודם ממאגרי הזיכרון. אדם עצוב ומיואש נוטה להעלות זיכרונות של מצבים קשים בחייו, ולעומתו אדם אופטימי ועליז ניזכר באירועים נעימים.

מנגנונים מוחיים לזכירת רגשות: לפי ממצאי מחקרים קיימים מנגנונים מוחיים ספציפיים המעורבים בתהליכי זכירת אירועים רגשיים (כמו האמיגדלה). לכן, לזיכרונות רגשיים מאפיינים שונים מאלה של זיכרונות רגילים. 

 

ניצה אייל 

Copyright ן¿½ 2008 Tzmatim, All rights reserved.