החיים במחשבה שנייה- הרצאה מס 10

החיים במחשבה שנייה  - הרצאה אחרונה בסידרה

ד"ר ליאורה בר-טור

"החיים בעבר, החיים בהווה

  כמו גם החיים בעתיד דורשים יותר ממחשבה אחת" (בלומנטל, 2011)

 

1 -  Wisdom חכמה

         "במצבי אתגר וחוסר ודאות אין דבר יותר חשוב מחוכמה"

        סטפן הול

“At times of challenge and uncertainty

           nothing seems more important than wisdom"

 

Definition of Wisdom -  הגדרת החוכמה

Lombard, T. (2010)                        

הביטוי הגבוה ביותר להתפתחות אישית ומודעות לעתיד. כולל הבנה של מה חשוב, אתי ומשמעותי.

היכולת להשתמש בהבנה הזאת להעצים את הרווחה הנפשית של עצמי ושל אחרים

         The highest expression of self-development

         and future consciousness.

          It is the continually evolving understanding of and fascination with the big picture of life, of what is important, ethical, and meaningful, and the desire and ability to apply this understanding to

         enhance the well being of life, both for oneself and others.”

 

3. החוכמה היא דינמית, פתוחה, גדלה ומשתנה

    עם השנים, צבירת נסיון וידע היא מצטברת ומשתכללת

   היא לא רק מצב קוגניטיבי אלא גם רגשי ומוטיבציוני- שילוב אופטימלי של בשלות

   קוגניטיבית ורגשית

 

4. ניהול החיים בחוכמה

         דורש השקעה רבה לתכנון ולמחשבה

         מחייב מודעות גבוהה לעצמי, לגופי, לקרובים לי ולסביבה בה אני חי

         דורש תיכנון וניהול זמן, תקציב, מערכות יחסים, בריאות, פעילות פנאי, ניהול המשק הביתי ועוד.

         החיים הם מאבק תמידי לקיום ולשמירה על רווחה נפשית ופיזית

         הסיפוק הגדול הוא בהתמודדות ובנתינה ולא בקבלה

 

     5.  התמודדות מוצלחת עם משבר -שלשה תהליכים הסתגלותים   

Baltes & Carstensen, 1996        

         בחירה - הפחתת מספר היעדים ותחומי העיסוק, או בחירת יעדים חדשים מתאימים למצב הנוכחי

         מיצוי - עידון ושכלול האמצעים להשגה אופטימלית של יעדים בתחומים נבחרים

         פיצוי - איתור ושימוש באמצעים חלופיים להשגת יעד כשהאמצעים הקיימים מהעבר אבדו או נחסמו.

 

     6. Ben Dean(2010)Vitality – חיוניות

          חיוניות פרושה המרצה של אנרגיה חיובית. אדם עם הרבה אנרגיות טובות בנגוד לאנרגיות

          שליליות שמתבטאות בכעס ועצבים.

          תחושה של חיות

 

      7. הקשר בין חיוניות ומערכת חברתית

                  Researchers have linked positive social contexts with increased vitality (Ryan & Frederick, 1997).  In a study of nursing home residents, those residents who had varied social contacts throughout the day had higher levels of vitality.

         Internal conflict, stress, and repression detract from our energy           

 

.   8.    התקווה  -Shane Lopez

         תקווה היא הרעיונות והאנרגיה שיש לך כלפי העתיד

         היא משלבת- מטרה- אני יודע לאן אני הולך, דרך- אני יודע שיש כמה דרכים להגיע, אמונה- אני חושב שאגיע ליעד

         קיים מתאם גבוה בין אופטימיזם לתיקוה

         שניהם מרכיבים משמעותיים ברווחה הנפשית

 

 9 .   they can learn how to flourish” “People can learn how to be more hopeful;  

        תרגיל שנבחן במעבדה- כמה זמן יחזיק אדם את אצבעו במיכל של מים קפואים.- מיתאם בין

       היכולת לסבול כאב ותיקוה

 

 10. הצעות לתפקוד טוב יותר

       you have to do it. Do something because you want to do it, not because

Get a good night's sleep and eat a good breakfast to give yourself more energy during the day.

Do something physically vigorous in the morning (e.g., go for a run, do power yoga, jump on a mini-trampoline, do an exercise video).

Go out of your way to become more involved in an organization to which you already belong.

Find your passion.  What do you love to do?  If you already know what your passion is, then build time for it in your schedule.  If you don't, then try to discover it.  What did you love to do when you were younger?  Try it again now

 

11. The Mirror

Edmund Burke, 1729 – 1797, Irish Philosopher


I look in the mirror

And what do I see?

A strange looking person

That cannot be me.

For I am much younger

And not nearly so fat

As that face in the mirror

I am looking at.

 

Oh, where are the mirrors

That I used to know

Like the ones which were

Made thirty years ago

 

Now all things have changed

 

And I’m sure you’ll agree

 

         Mirrors are not as good

As they used to be

        
So never be concerned,

If wrinkles appear

For one thing I’ve learned

Which is very clear,


Should your complexion

Be less than perfection,

It is really the mirror

        
The Mirror that needs correction

Copyright ן¿½ 2008 Tzmatim, All rights reserved.